Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 12 mars 2015

Publicerad Uppdaterad

Ändring i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Regeringen har beslutat att förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ändras så att avgifterna för miljöfarliga verksamheter höjs med 50 %. Höjningen sker stegvis för att minska effekterna av avgiftshöjningen för verksamhetsutövarna. Ändringen är ett led i att anpassa avgifterna till de faktiska kostnaderna. Berörda myndigheter ska redovisa relevanta intäkter och kostnader för att ge ett bättre underlag för framtida anpassningar av avgifterna.

Referenser

  • förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 24 mars 2015.


Kontaktperson: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51