Artikel från Utrikesdepartementet

Svenska institutet i Alexandria: Med dialogen som verktyg

Publicerad Uppdaterad

- Full respekt för alla människors rätt till identitet, delaktighet och att kunna leva samman med våra olikheter är idag en överlevnadsfråga, vilket inte minst utvecklingen i Sverige, Europa och Mellanöstern visar, säger Peter Weiderud.

Peter Weiderud, ny direktör på Svenska institutet i Alexandria och Javeria Rizvi Kabani, biträdande direktör, har denna månad startat sitt nya uppdrag att bredda, fördjupa och utveckla dialogen med ett område som sträcker sig från Marocko till Persiska viken.


- Den stora utmaningen i Mellanöstern idag, efter den arabiska våren, är att Mellanösternregionen blockeras och hotas av politisk turbulens, konflikter och interna motsättningar, säger Peter Weiderud.
Med dialogen som redskap, i konkreta projekt, samtal, utbyten och samarbeten inom kultur, politik och på samhällsområdet hoppas Peter Weiderud och Javeria Rizvi Kabani att bidra till en mer inkluderande politik som förmår att titta bortom kortsiktig stabilitet, repression och identitetspolitik.


- Det gäller både i akuta frågor som att värna hotade kulturarv, att bistå religiösa ledare att ta i större politiskt ansvarstagande och i mer långsiktiga frågor om att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och i en ökad utsträckning ansvaret för miljö och klimatfrågor, säger Peter Weiderud.

Hotade kulturarv högt på agendan

Peter Weiderud, har en bred erfarenhet av Mellanösternregionen och arbete med mänskliga rättigheter och medling i konflikter från Kyrkornas Världsråd i Geneve, UD och som politiker. Weiderud kommer närmast från Parlamentarikerforum för lätta vapenfrågor. Javeria Rizvi Kabani kommer närmast från Svenska institutet (Si) där hon var ansvarig för Svenska institutets klimat- och hållbarhetssatsning. Javeria Rizvi-Kabani har även varit ansvarig för att bygga upp Svenska institutets verksamhet som riktar sig mot att finna, stötta och bygga ett nätverk av en ny generation av unga ledare och opinionsbildare i MENA och Sverige. 


Utbyten inom kulturarvsfrågan och feministiska projekt ligger högt på agendan och redan denna vecka invigs ett nytt program som riktar in sig på medborgardelaktighet i bevarandet av hotade kulturarv i Egypten.


- Sverige har kommit långt på detta område men det finns också en del Sverige kan lära sig av Egypten när det kommer till det aktiva medborgarengagemanget, säger Javeria Rizvi-Kabani.

Sveriges enda dialoginstitut

Svenska institutet i Alexandria är Sveriges enda dialoginstitut utomlands, inom ramen för utrikesförvaltningen. När institutet grundades år 2000 som en fristående del av UD var det ett av de första instituten i världen av sitt slag och metodmässigt en innovation i Sveriges utvecklingssamarbete.


- SwedAlex är en mötesplats som välkomnar olika delar av samhällena i regionen och i Sverige. Genom att främja möten mellan människor som annars inte talar med varandra skapas relevans och trovärdighet för Sverige. Svenska grundvärden som öppenhet och tolerans är viktiga i dialogarbetet, säger Javeria Rizvi-Kabani.

Institutets ska främja den utrikespolitiska dialogen mellan Europa å ena sidan och Mellanöstern och Nordafrika å den andra. Det ryms i ett klassiskt svenskhus som tidigare varit både generalkonsulat och sjömanskyrka i Alexandria, Egypten, och baseras på ett avtal mellan Egyptens och Sveriges regeringar. Det invigdes av Anna Lindh och hennes egyptiske kollega Amr Moussa 3 oktober 2000.


- Både regionen och Sverige behöver fördjupa dialogen för att finna vägar och exempel som kan ge framtidshopp och förebygga framtida kriser. Denna typ av plattformar saknas idag i regionen, vilket ger Sverige en särställning säger Peter Weiderud.

Weideruds företrädare Birgitta Holst Alani och Rizvi-Kabanis företrädare Cecilia Sternemo flyttar till Beirut respektive Sverige för nya uppdrag.

Svenska institutet i Alexandrias (SwedAlex) webbsida