Artikel från Kulturdepartementet

Nordisk samekonvention

Publicerad

Den 1-2 juni 2015 träffades Sverige, Norge och Finland för att förhandla om en nordisk samekonvention. Mötet hölls i Stockholm och Sverige är ordförande för förhandlingarna under 2015.

Från mötesrummet
Sverige, Norge och Finland träffades i Stockholm för att förhandla om en nordisk samekonvention. Foto:Regeringskansliet

Förhandlingarna om en Nordisk samekonvention har pågått sedan våren 2011 mellan Sverige, Finland och Norge. Den överenskomna tidsplanen för förhandlingarna löper till och med mars 2016.

Konventionen syftar till att stärka det samiska folkets rättigheter så att samerna kan bevara och utveckla sitt språk, sin kultur, sina näringar och sitt samhällsliv med minsta möjliga hinder av landgränserna.

Representanter från regeringen och företrädare för det samiska folket är förordnade ledamöter i delegationen. De samiska representanterna deltar på lika villkor i arbetet.

I den svenska delegationen ingår:

  • Ordförande Mats Wiberg
  • Lars-Anders Baer, Sametinget
  • Josefina L Skerk, Sametinget
  • Karin Kvarfordt Niia, Kulturdepartementet
  • Jacob Wichman, Näringsdepartementet
  • L-M Kuhmunen, Kulturdepartementet

Genväg