MIO-projektet sprider kunskap om islamofobi

I Norrbotten pågår MIO-projektet som syftar till att öka mångfalden, kunskap och öppenheten. Projektet arbetar med visionen om att ”Norrbotten ska bli en plats för alla”. Bakgrunden till MIO-projektet är en förstudie som Sensus Studieförbund genomförde som tydligt visade att det finns negativa uppfattningar och attityder mot muslimer som religiös identitet i Norrbotten.

Aya Mohammed, projektledare för MIO-projektet
Aya Mohammed, projektledare för MIO-projektet Foto: Kawtar Chibli

Aya Mohammed är projektledare för MIO-projektet. Vad är MIO-projektet?

MIO står för Mångfald, Islamofobi och Organisering. Rasism och islamofobi är samhällsproblem i Sverige och i Norrbotten. Det är därför viktigt att höja kunskapen om islamofobi och arbeta förebyggande och aktivt i Norrbotten.

Projektet vilar på tre ben. Organisering, i form av verktyg till muslimska organisationer och individer för att ge ökad egenmakt och ökat inflytande och ge bättre förutsättningar för att verka på lika villkor i samhället. Detta främst genom våra utbildningar, men även genom föreläsningar om hur man kan arbeta och organisera sig rättighetsbaserat. Information är det andra benet. Vi föreläser och utbildar om islamofobi och rasism, dess uttryck i Norrbotten och Sverige och de konsekvenser det har för vårt samhälle. Det tredje benet är Kultur. Vi skapar mötesplatser där vi breddar det kulturella utbudet i Norrbotten och lyfter upp muslimsk kultur på olika sätt eller använder kulturen för att väcka frågor och samtal om olika ämnen. 

Ge exempel på aktiviteter som ni arbetar med?

Vi har arrangerat Norrbottens största eidfest för alla i samband med den muslimska högtiden eid al adha i Kulturens hus i Luleå. Eidfesten innehöll bland annat folkbildande föreläsningar på temat "Eid - en svensk tradition". De flesta organisationerna med muslimsk identitet som är verksamma fanns på plats. Vi har även arrangerat en maktutbildning som löpt regelbundet under projektår ett av två. En stor grupp som gått maktutbildningen är unga muslimska kvinnor. Vi har haft utbildningshelger riktat mot personer från det muslimska civilsamhället där vi utbildat i frågor om inflytande, politik, organisering och ledarskap. Vi har även öppna föreläsningar för allmänheten samt olika opinionsbildande insatser där vi lyfter frågan om rasism och islamofobi brett men också i media.

Vilka hinder och eller möjligheter ser du?

Ett hinder är den allt mer ökade islamofobin och ifrågasättandet av organiserade muslimer som driver sina frågor. Möjligheter som vi ser är främst att muslimer är en samarbetspartner i arbetet för att förebygga islamofobi och rasism och att verka för fler plattformar för kunskapsspridning och dialog.  Genom att arbeta med kultur som metod vill vi medverka till att bilden av muslimer blir mer nyanserad och bred vilket i sin tur motverkar islamofobi. I kombination med att också erbjuda en kunskapsbank och en kunskapsöverföring tror vi att vi har hittat nycklarna till hur man effektivt motverkar och förebygger rasism och islamofobi i Norrbotten.

Kan du ge exempel på resultat från MIO-projektet?

Det rättighetsbaserade arbetet bland muslimer i Norrbotten har tagit fart under projektets tid och har bemötts med ett stort intresse från deltagarna vid olika träffar och utbildningar under projektets första år. Projektet har haft en positiv effekt för de berörda muslimska målgrupperna. Det samarbete där alla deltog under eidfesten är unikt och har aldrig inträffat förut i Norrbotten. Vi ser också att de föreningar som haft deltagare med under maktutbildningen stärkt upp sitt engagemang genom dessa. MIO har skapat en arena där frågor om rasism lyfts upp på dagordningen i större grad än tidigare i Norrbotten.

MIO-projektet

MIO står för Mångfald, Islamofobi och Organisering. Projektet drivs av Sensus Studieförbund och finansieras av Norrbottens läns landsting, Luleå kommun, Kiruna kommun och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fram till oktober 2015.