Departementet samråder med nationella minoriteter

Den 10 september hölls ett samråd mellan företrädare för de nationella minoriteterna och Kulturdepartementet. Syftet med samrådet var att diskutera frågor kring lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt det så kallade revitaliseringsbidraget som Institutet för språk och folkminnen, ISOF, fördelar.

Bengt Niska och Maja Mella i samtal.
Ett fyrtiotal personer deltog vid samrådet. I mitten Maja Mella från Svenska Tornedalingarnas Riksförbund i samtal. Foto: Regeringskansliet

Det var närmare ett fyrtiotal personer som samlades i Regeringskansliets lokaler i Centralposthuset i Stockholm. Deltagarna på mötet kom från förbund och organisationer som representerar de olika nationella minoriteterna, från de uppföljande och samordnande myndigheterna Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget, Institutet för språk och folkminnen, Kulturrådet och Kulturdepartementet.

Under samrådet avhandlades i huvudsak tre områden; revitaliseringsbidraget, inflytande och språk samt grundskydd och förvaltningsområden.

Hårt söktryck på statsbidrag

Revitaliseringsbidraget, eller statsbidrag till stöd för de nationella minoritetsspråken, är det bidrag som ISOF har regeringens uppdrag att fördela sedan 2010. Bidraget är på totalt 3,5 miljoner kronor årligen. Syftet med bidraget är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk.

Generaldirektör Ingrid Johansson Lind, ISOF, berättade att söktrycket på pengarna är hårt. Första året tog de emot ansökningar på cirka 26 miljoner kronor. Ansökningarna har dock minskat något under åren. Senast tog ISOF emot totalt 40 ansökningar på sammanlagt 11 miljoner kronor.

Fler samråd kommer att hållas senare under hösten, då med kultur- och demokratiministern.