Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 5 november 2015

Publicerad

Lagändring gällande elcertifikat

Riksdagen har antagit regeringens förslag till ändring i lagen om elcertifikat. Regeringen har utfärdat lagändringen som innebär att kvotkurvan i lagen om elcertifikat anpassas till det nya nationella finansieringsmålet som innebär att produktionen av ny förnybar el ska öka med 30 TWh mellan åren 2002 och 2020. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2016.

Referenser

  • regeringens proposition Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 (prop. 2014/15:123)
  • näringsutskottets betänkande 2015/16:NU6 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
  • riksdagsskrivelse 2015/16:5
  • lagen (2011:1200) om elcertifikat

Förordningsändring gällande miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen har beslutat om en ändring i den s.k. miljöledningsförordningen. Ändringen innebär endast en anpassning till att Myndigheten för radio och tv har ändrat namn till Myndigheten för press, radio och tv. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2016.

Referenser

  • förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 17 november 2015.

Kontaktpersoner:

Elcertifikat: Christina Nordenbladh 08-405 22 65
Miljöledning: Magnus Moreau 08-405 41 27