Artikel

Etableringsplan blir eget skäl för att kunna beviljas nystartsjobb eller instegsjobb

Publicerad

Beslutet innebär att nyanlända invandrare som har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan beviljas nystartsjobb.

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att nyanlända invandrare som har en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kan beviljas nystartsjobb.

Varför görs detta?

Under 2014 infördes förändringar i reglerna för etableringsplanen. Dessa förändringar innebär att etableringsplanen under vissa omständigheter kan sträcka sig upp till 56 månader efter tidpunkten för beviljat uppehållstillstånd. Nystartsjobb kan endast beviljas under 36 månader efter beviljat uppehållstillstånd. Personer kan därmed idag ha en etableringsplan utan att kvalificera sig för nystartsjobb. Samtidigt är nystartsjobbet en insats som kan bidra till att påskynda nyanländas etablering och därigenom stödja syftet med etableringsplanen. Därför bör deltagande i etableringsplan självständigt utgöra en grund för nystartsjobb.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016