Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 10 december 2015

Publicerad

Förordningsändringar om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Regeringen har beslutat att förordningen om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner ska anpassas för att verkställa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadskontroll av jordbruks- och skogsbruksfordon och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadskontroll för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar. Ändringarna innebär t.ex. att hänvisningar till EU-förordningarna nr 167/2013 och 168/2013 införs, att gamla hänvisningar till upphävda direktiv tas bort eller ersätts med hänvisning till EU-förordningarna nr 167/2013 och 168/2013 och att definitioner och vissa uttryck anpassas till EU-förordningarna. Vidare tas miljöklasserna bort eftersom dessa inte längre är aktuella att tillämpa när det gäller mobila maskiner. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 januari 2016.

Referenser

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 av den 5 februari 2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 av den 15 januari 2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
  • förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna mobila maskiner

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 22 december 2015.

Kontaktperson

Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51