Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 28 januari 2016

Publicerad

Ändringar i elförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i elförordningen som rör den gränsöverskridande handeln med el, bl.a. när det gäller hanteringen av kapacitet. Ändringarna innebär att Energimarknadsinspektionen dels får uppgiften att nå överenskommelser om att bibehålla eller ändra elområdeskonfigurationer, dels får mandat att bedöma om en viss händelse ska anses vara force majeure. Bestämmelserna ansluter till kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (CACM). Energimarknadsinspektionen är nationell tillsynsmyndighet enligt CACM.

Referenser

  • kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning
  • elförordningen (2013:208)

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 9 februari 2016.

Kontaktperson:
Andreas Lindholm 08-405 14 54