Idéskrift om ett gränslöst samhälle 2025

Hur kan e-legitimation komma att utformas i framtiden för att göra det enkelt och tryggt för användare och för att förenkla för offentlig och privat sektor? Det är några av utgångspunkterna i en ny idéskrift om e-legitimation som Näringsdepartementet beställt.

Ladda ner:

Digitaliseringen är vår tids största förändringskraft. Inom offentlig sektor levereras allt mer service till medborgarna via de digitala kanalerna. Utvecklingen av e-legitimationer har därför en avgörande roll för att medborgare på ett säkert sätt ska kunna identifiera sig i myndigheternas e-tjänster.

Den nya idéskriften, som tagits fram av revisionsföretaget PwC på uppdrag av Näringsdepartementet, tittar närmare på hur e-legitimation kan komma att användas år 2025. Skriften kommer att användas i den fortsatta utvecklingen av policies på e-förvaltningsområdet, men även fungera som inspiration och diskussionsunderlag för aktörer inom såväl offentlig som privat sektor.

Regeringens mål för en digitalt samverkande statsförvaltning, eller e-förvaltning, är att skapa en enklare vardag för medborgare, en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. E-legitimationer möjliggör för offentlig sektor att skapa mer avancerade tjänster som underlättar och stödjer medborgaren i kontakten med myndigheterna.