Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 28 april 2016

Publicerad

Förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Regeringen har beslutat en ny förordning om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning som ersätter den tidigare förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. De största skillnaderna mellan den hittillsvarande och den nu beslutade förordningen är att det införs ett bidrag till regionala energikontor för samordning av kommunal energi- och klimatrådgivning och att stödnivåerna för rådgivningen inte längre kommer att regleras som fasta belopp i förordningen. Genom förordningen får Energimyndigheten möjlighet att i stället differentiera medlen efter målgrupper. Myndigheten får ett bemyndigande att meddela närmare föreskrifter om bidragets storlek. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2016.

Referenser

  • förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 10 maj 2016.

Kontaktperson
Christina Nordenbladh 08-405 22 65