Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 7 april 2016

Publicerad

Ändringar i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Ändringarna handlar om att anpassa förordningens rapporteringskrav till den nordiska balansavräkningen och till de praktiska förhållandena. Det betyder att krav med anknytning till andelstal för elproducenter tas bort, eftersom det i praktiken inte finns något sådant. Ändringarna träder i kraft den 3 oktober 2016.

Referenser

  • förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Mer information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 19 april 2016.

Kontaktperson
Andreas Lindholm 08–405 14 54