Artikel

Lövin i Bryssel för att lära sig av andra

Publicerad

Agenda 2030 vars syfte är att uppnå en långsiktigt bättre värld för alla medborgare förverkligades i FN den 25 september 2015. Att den nyklubbade resolutionen stod i fokus under årets upplaga av European Development Days i Bryssel var således en självklarhet. Regeringen företräddes på konferensen av utvecklings- och klimatminister Isabella Lövin.

Isabella Lövin blir fotograferad tillsammans med sina medarbetare vid European Development Days.
Utvecklings- och klimatminister Isabella Lövin på European Development Days tillsammans med politiskt sakkunnig Fredrik Hannerz, ambassadråd på EU-representationen Jenny Lennung Malmqvist och ämnesråd Stefan Isaksson. Foto: European Union

- För mig är det viktigt att delta på European Development Days för att
vid ett stort internationellt sammanhang föra fram hur viktiga att de globala
målen är, säger utvecklings- och klimatminister Isabella Lövin.

European Development Days är en av världens största konferenser om biståndsfrågor. Här samlas drygt 40 000 deltagare från 4 500 organisationer och 154 länder. Årets upplaga innebar ett intensivt schema för Isabella Lövin med möten med presidenter, kommissionärer och ministrar samt en intervju av nyhetskanalen France24.

Sveriges regering prioriterar Agenda 2030 och arbetar för att identifiera effektiva sätt att bidra till att förverkliga de globala hållbarhetsmålen. Det handlar exempelvis om jämställdhet och hållbar energi för alla.

Agenda 2030 är en fortsättning på de tidigare millenniemålen. Men medan millenniemålen i första hand var kopplade till att den rika världen skulle hjälpa den fattiga världen med att bekämpa fattigdom gör Agenda 2030 klart att alla länder måste ta ett ägarskap. Många av Agenda 2030:s utmaningar är därtill utmaningar även för rika länder.

- Det är också därför som ett av mina budskap som jag tog med mig till
konferensen var att det krävs ett ökat gemensamt ansvar för att kunna
förverkliga de globala målen, förklarar Isabella Lövin.

Sveriges regering anser att det krävs en ökad samstämmighet utifrån ett hållbart utvecklingsperspektiv på alla beslutsnivåer för att åtgärda de både globala och nationella utmaningarna. Sverige tog tidigt ställning i synsättet med ett riksdagsbeslut redan 2003 om att alla regeringsbeslut ska bidra till global utveckling.

Sedan FN antog de globala hållbarhetsmålen i höstas har arbetet intensifierats. Regeringen har tillsatt en delegation som ska utarbeta ett förslag till handlingsplan för genomförande samt gett ett stort antal myndigheter uppdraget att identifiera och rapportera hur deras arbete kan bidra till att uppnå de olika målen.

Statsminister Stefan Löfven ingår också i en stödgrupp (High Level Support Group) som arbetar för att förverkliga målen utifrån en bred politisk ansats.

- För regeringens del är det viktigt att alla lär sig av varandra. Det är också ett viktigt verktyg för att skapa en överensstämmande politik som faktiskt kan förbättra den värld vi lever i. Det är också därför konferenser som European Development Days är så viktiga, konstaterar Isabella Lövin.

Förutom att Isabella Lövin deltog i European Development Days så var även Utrikesdepartementet med i en panel för att diskutera barnrättigheter. Även Sida var på plats för att delta i ett panelsamtal om transparens.

Under sin resa till Bryssel var Isabella Lövin även med vid styrelsemötet för det globala FN-initiativet Sustainable Energy for All även förkortat (SEforALL). Målet med SEforALL är att innan 2030 se till att alla människor har tillgång till moderna energilösningar, öka mängden förnybar energi och förbättra energieffektiviteten. För Isabella Lövins del var mötet ett bra tillfälle för att argumentera för Sveriges syn på energi- och klimatfrågor.

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen
Telefon +32 2 289 56 11
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Bryssel, Belgien
e-post till Sveriges ständiga representation till Europeiska unionen