Höstterminen är här och EU-representationen har välkomnat åtta nya praktikanter

Representationens praktikanter är alltid ett välkommet och spännande tillskott i organisationen. En av de studenter som sökt sig hit är Hedda Ektander. Här berättar hon om sin bakgrund och sina förväntningar på praktiktiden i Bryssel.

Hedda, hur kom det sig att du sökte praktik på EU-representationen?

- Jag studerar förtillfället sjunde terminen på juridikprogrammet i Lund och kände att jag ville få en inblick i arbetslivet och hur det är att jobba i en internationell miljö. Tanken är att få en bild av hur juridiken praktiseras i verkligheten och speciellt inom internationellrätt vilket är något jag tycker är intressant. Jag hoppas även att praktiken kan ge mig kunskap om vad jag skulle vilja arbeta med i framtiden.

Hur fick du reda på att man kunde praktisera här?

- Jag var inne på UD:s webbplats Sweden Abroad och där annonseras det ju ut praktikplatser på bland annat olika ambassader. Det var där jag upptäckte möjligheten till praktik här.

Vad har du hittills fått för arbetsuppgifter hittills?

- Jag har ju varit här nu i ganska exakt tre veckor som har varit väldigt varierade. Men jag har bland annat fått rapportera från utskottsmöten i Europaparlamentet och varit med vid arbetsgruppsmöten på rådet. Jag har även fått träffa många andra rättsråd från andra medlemsländer vid olika nätverksträffar, vilket varit väldigt spännande. Min handledare har lagt stort fokus på att jag är här för att lära mig och få en inblick i hur det dagliga arbetet ser ut vid representationen.

Något speciellt som du hoppas ta med dig av din tid i Bryssel?

- Träffa inspirerande personer inom arbetslivet, lära mig mer om den hur den rättsliga processen ser ut inom EU och få möjlighet att bo utomlands och utvecklas som människa.

Dags att söka praktik på EU-representationen