Artikel

Regeländringar beslutade den 16 mars 2017

Publicerad

Elsäkerhetsförordning och ändring i förordningen med instruktion för Elsäkerhetsverket

Regeringen har beslutat om en ny elsäkerhetsförordning och om ändring i förordningen med instruktion för Elsäkerhetsverket. Förordningarna ansluter till elsäkerhetslagen, som träder i kraft den 1 juli 2017.

Den nya elsäkerhetsförordningen ersätter elinstallatörsförordningen, starkströmsförordningen och förordningen om elektrisk materiel. Elsäkerhetsförordningen innehåller dels bestämmelser som kompletterar det reformerade systemet för elinstallationsarbete, dels bestämmelser som har förts över från de upphävda förordningarna. Nyheterna i elsäkerhetsförordningen avser anmälningar i fråga om elinstallationsarbete, register över elinstallatörer och elinstallationsföretag samt bemyndiganden för Elsäkerhetsverket. Ändringen i instruktionen för Elsäkerhetsverket avser följdändringar med hänsyn till den nya terminologi som används i elsäkerhetslagen och elsäkerhetsförordningen.

Referenser

  • elsäkerhetsförordningen
  • förordningen (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket
  • elinstallatörsförordningen (1990:806)
  • förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel
  • starkströmsförordningen (2009:22)

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 28 mars 2017.

Kontaktperson
Johan Lundberg 08-405 26 63