Artikel

Regeländringar beslutade den 23 mars 2017

Publicerad

Åldersgräns för kosmetiska solarier

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en lag om ändring i strålskyddslagen enligt förslaget i regeringens proposition 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier. Genom ändringen införs ett förbud mot att yrkesmässigt låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Tillsynsmyndigheten (kommunen) får genomföra s.k. kontrollköp som ett led i tillsynen. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2018. 

Referenser

  • regeringens proposition 2016/17:55 Åldersgräns för kosmetiska solarier
  • försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU9 Åldersgräns för kosmetiska solarier
  • riksdagsskrivelse 2016/17:177
  • lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Ändring i Kemikalieinspektionens instruktion

Regeringen har beslutat att ge Kemikalieinspektionen ett tydligt uppdrag att bedriva omvärldsbevakning för att öka förutsättningarna att tidigt upptäcka möjliga nya kemikaliehot. Toxikologiska rådets roll ändras för att ge stöd åt Kemikalieinspektionens omvärldsbevakning. Rådet får nytt huvudfokus att samla, värdera och signalera nya potentiella kemikaliehot. Kemikalieinspektionen utser rådets ordförande. Ändringarna träder i kraft den 18 april 2017.

Referenser

  • förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 4 april 2017. 

Kontaktpersoner
Solarier: Johan Pettersson 08-405 82 41
Kemikalieinspektionen: Kristina Börjevik Kovaniemi 08-405 56 74