Artikel från Näringsdepartementet

Sverige – det hållbara modeundret

Publicerad

Tillsammans mot ett hållbart mode. Idag den 30 maj bjuder regeringen in modebranschen inom ramen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Detta för att tillsammans samla och konkretisera arbetet för att få en hållbar textil värdekedja i alla delar. Ambitionen är att Sverige ska bli världsledande i hållbar modeproduktion och konsumtion.

Foto: Regeringskansliet

Textilindustrin är på global nivå den smutsigaste industrin efter oljeindustrin. Befolkningsökningen gör att vi använder mer och mer textilier för varje år. Regeringens ambition är att Sverige ska ligga i framkant när det gäller arbetet med hållbarhet i värdekedjan som en del i arbetet för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och klimatavtalet från Paris.

– Jag ser framför mig att hållbart mode ska vara en tydlig markör för
Sverige och det svenska modeundret. Vi ska gå före och visa hur vi
genom samverkan, forskning och innovation kan ställa om och och att
vi kan använda hållbart producerad bioråvara som t.ex. den svenska
skogen för att tillverka tyger. Vi kan genom nya affärsmodeller och
digitalisering arbeta smartare, både från industrins håll och som
konsument för att göra hållbara val. Sverige har mycket goda
förutsättningar att både ställa om mot en mer hållbar modeindustri och
att samtidigt lägga grunden till nya exportframgångar, säger
statssekreterare Elisabet Backteman.

– Det är den vägen vi måste gå för den svenska industrins tillväxt och
konkurrenskraft och för att skapa jobb och tillväxt i hela landet,
fortsätter statssekreterare Elisabet Backteman.

Regeringens ambition är att Sverige ska bli världsledande i hållbar
modeproduktion. Det ska vara enkelt för konsumenterna att göra rätt val.
Därför är det viktigt att alla tar ett ansvar för att skapa en hållbar värdekedja.

– Efter mötet vet vi vilka insatser vi gemensamt och var och en behöver
prioritera och genomföra för att skapa det hållbara modeundret i
Sverige. För att konkretisera förslagen kommer regeringen att följa upp
mötet under hösten, säger statssekreterare Elisabet Backteman.

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.