Artikel

Regeländringar beslutade den 14 september 2017

Publicerad

Förordning om vattendelegationer

Regeringen har beslutat en ny förordning om vattendelegationer och ändringar i förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och förordningen om miljöprövningsdelegationer. Ändringarna innebär att de bestämmelser om vattendelegationer som nu finns i länsstyrelseinstruktionen flyttas till en ny förordning och hänvisningarna till instruktionen uppdateras i de andra två förordningarna.

Referenser

  • förordning om vattendelegationer
  • förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
  • förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 26 september 2017.

Kontaktperson
Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51