Ministrar vill påskynda arbetet med EU:s digitala inre marknad

Rådet för telekommunikation träffades i Luxemburg 24 oktober för att diskutera genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden. Mötet präglades av stor enighet kring behovet av att påskynda arbetet så att EU:s digitala inre marknad kan slutföras under 2018.

Alf Karlsson och Mariya Gabriel
Statssekreterare Alf Karlsson samtalar med Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, inför mötet i telekområdet 24 oktober. Foto: EU-representationen

Strategin för den digitala inre marknaden

I linje med Europeiska rådets slutsatser från 19 oktober höll rådet en debatt om att påskynda arbetet med den digitala inre marknaden så att den kan slutföras senast 2018. Regeringen betonade vikten av att den digitala inre marknadsstrategin fullbordas i tid. Den digitala inre marknaden måste vara öppen mot omvärlden och främja fria, gränsöverskridande dataflöden, anser regeringen.

5G-utbyggnad och e-förvaltning

Under lunchen diskuterades praktiska steg för att bygga ut den kommande avancerade mobiltekniken 5G. Nya mobila bredbandstjänster innebär en stor möjlighet för Europa och regeringen välkomnade vägledningen från Europeiska rådet när det gäller en ambitiös 5G-utbyggnad. Vidare betonade regeringen behovet av en förbättrad samordning av spektrumpolitiken, som handlar om hur radiospektrum för mobil datatrafik används i EU.

Ordförandeskapet informerade också rådet om ministerförklaringen om e-förvaltning från Tallinn som antogs 6 oktober samt om det östliga partnerskapets ministermöte om digital ekonomi 5 oktober.

Cybersäkerhet

Rådet debatterade också cybersäkerhet. Arbetet på detta område är inriktat på det paket för cybersäkerhet som nyligen presenterats av EU-kommissionen. Regeringen ställer sig generellt positiv till fortsatta satsningar inom EU.

Alf Karlsson, statsekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, representerade Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i telekområdet 24 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)