Artikel från Regeringskansliet

Samarbete för att öka kunskapen om informationspåverkan

Publicerad

För att öka kunskapen om hur man identifierar och bemöter desinformation och informationspåverkan planerar Finland och Sverige en gemensam övning i slutet av november.

I övningen deltar kommunikatörer för berörda departement i Finland och Sverige.

Övningen, som är ett led i det samarbete som finns mellan Finland och Sverige, planeras av Statsrådets kansli i Finland och Regeringskansliet i Sverige.