Artikel

Regeländringar beslutade den 18 december 2017

Publicerad

Elcykelpremie

Regeringen har beslutat förordning om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, eldrivna mopeder eller eldrivna motorcyklar.

Enligt förordningen ska bidraget ges till privatpersoner som är folkbokförda i Sverige för inköp av elfordon. Bidragsbeloppet är 25 procent av inköpskostnaden, högst 10 000 kronor. Elfordonet ska vara CE-märkt eller, om det är en eldriven moped eller eldriven motorcykel, ha en motsvarande märkning. Elfordonet ska gå att identifiera med ramnummer. Det är Naturvårdsverket som ska pröva frågor om bidrag och förordningen träder i kraft den 1 februari 2018. Bidraget ska kunna sökas för inköp gjorda från den 20 september 2017.

Referenser

  • förordning om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar

Ladda hemma-bidrag

Regeringen har beslutat förordning om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon.

Enligt förordningen ska bidraget ges till privatpersoner som installerar laddningspunkter på fastigheter som de äger eller har nyttjanderätt till. Bidragsbeloppet är 50 procent av bidragsberättigande kostnader, exempelvis laddbox och installation, dock högst 10 000 kronor per fastighet. Installationen ska göras av behörig elinstallatör och laddboxarna ska följa samma standarder som krävs i Klimatklivet. Det är Naturvårdsverket som ska pröva frågor om bidrag. Förordningen träder i kraft den 1 februari 2018. Bidraget ska kunna sökas för installationer gjorda efter den 1 januari 2018.

Referenser

  • förordning om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon

Industriklivet

Regeringen har beslutat förordning om stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser.

Stödet riktar sig till företag. Stödet kan omfatta flera typer av åtgärder som bidrar till att minska utsläppen, exempelvis konsulttjänster, miljöstudier, innovationskluster, forskningsinfrastruktur, utbildning, olika investeringsstöd såsom stöd till energieffektivitetsåtgärder, förnybara energikällor eller energiinfrastruktur. Energimyndigheten ska sköta stödgivningen och utöva tillsyn över att förordningens regler följs. Myndigheten ska också följa upp och utvärdera stödet.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2018. Förordningens giltighetstid är begränsad till 2020.

Referenser

  • förordning om stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling (SFS).

Kontaktperson

Christina Nordenbladh, 08-405 22 65

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.