UD uppmärksammar att EU:s inre marknad fyller 25 år

När Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993 fördjupades EU:s inre marknad. Det har öppnat upp stora möjligheter för människor och företag runt om i Europa, möjligheter som vi ibland ser som självklara. För Sverige och svensk handel har den inre marknaden och de fyra friheterna haft stor betydelse.

Ladda ner:

För att uppmärksamma att den inre marknaden 2018 firar 25 år presenterar UD:s enhet för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad en broschyr som beskriver mervärdet av Sveriges medlemskap i EU och vilken roll utvecklingen av den inre marknaden spelat för både företag, konsumenter och vår ekonomiska tillväxt. Utvecklingen visar att sedan 1995 har vår handel med EU:s inre marknad fördubblats vilket i sin tur bidragit till över 700 000 jobb runt om i hela landet.

EU:s inre marknad

EU:s inre marknad består av EU:s 28 medlemsländer samt EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Mellan de 31 länderna ska varor, tjänster, personer och kapital kunna röra sig utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav. Den inre marknaden innebär även att vi idag har bättre arbetsmöjligheter och kan studera och bosätta oss i andra medlemsländer.