Artikel

Regeländringar beslutade den 14 juni 2018

Publicerad

Ändring av atomansvarighetslagen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat ändringar i atomansvarighetslagen som innebär:

  • Reaktorinnehavares skadeståndsansvar för atomolyckor vid reaktorer höjs till 1 000 miljoner särskilda dragningsrätter (ca 1 200 miljoner euro eller 11,8 miljarder kronor)
  • Reaktorinnehavarna blir samtidigt skyldiga att teckna ansvarsförsäkringar för samma belopp
  • Statens s.k. särskilda statsansvar (som är en ersättningsskyldighet upp till sex miljarder kronor) för denna grupp av olyckor kan till följd av lagändringarna upphävas.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser:

  • regeringens proposition Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare (prop. 2017/18:244)
  • civilutskottets betänkande 2017/18:CU15 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare
  • riksdagsskrivelse 2017/18:365
  • lag om ändring av atomansvarighetslagen (1968:45)

Ändring i förordningen om producentansvar för läkemedel

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om producentansvar för läkemedel med innebörden att apoteksombud undantas från skyldigheten att ta emot läkemedelsavfall enligt förordningen.

Förordningen träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser:

  • förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel


Mer information

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktpersoner:
Atomansvarighetslagen: Helen Blomberg 08-405 82 24
Producentansvar för läkemedel: Linn Åkesson 08-405 84 59