Artikel

Regeländringar beslutade den 5 juli 2018

Publicerad

Upphävande av förordningen om tillsyn över energirelaterade produkter

Regeringen har beslutat om upphävande av förordningen om tillsyn över energirelaterade produkter. Förordningens bestämmelse om att Statens energimyndighet är marknadskontrollmyndighet för energi- och däckmärkning finns numera i förordningen med instruktion för Statens energimyndighet. Övriga bestämmelser i förordningen har förts in i lagen (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärknings-förordning och lagen (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning.

Förordningen upphör att gälla den 5 juli 2018.

Referenser:

  • förordning om upphävande av förordningen (2011:1022) om tillsyn över energirelaterade produkter, som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter.

Mer information

Författningarna blir offentliga när de publicerats på webbplatsen www.svenskforfattningssamling.se.

Kontaktperson:
Christina Nordenbladh 08-405 22 65