Hoppa till huvudinnehåll
Artikel

Svenskarna i EU:s institutioner ska bli fler

Publicerad

EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena och de flesta svenska lagar som stiftas är ett direkt resultat av EU-samarbetet. Det är en av anledningarna till varför det är viktigt att Sverige är välrepresenterat i EU. Här berättar Nataša Bošković och Victoria Frelén om uppdraget att få in fler svenskar i EU:s institutioner.

Victoria Frelén och Nataša Bošković
Victoria Frelén, handläggare och Nataša Bošković, ministerråd, arbetar på Sveriges EU-representation. Sedan i oktober, 2018, ligger uppdraget att få fler svenskar att jobba i EU:s institutioner på deras bord. Foto: EU-representationen

Nataša Bošković och Victoria Frelén berättar om sitt uppdrag i Huvudstadspodden

Svenskar behövs i EU:s förvaltning

Sverige deltar liksom alla andra medlemsländer i de många förhandlingar som utmynnar i EU:s gemensamma politik.

- Men att svenskar är välrepresenterade på olika nivåer och funktioner i EU-samarbetets gemensamma institutioner och byråer spelar också en stor roll för vårt inflytande, säger Nataša Bošković och fortsätter:

- Vi bidrar bland annat med kunskap om svenskt samhällsliv och förvaltningskultur. Det underlättar dialogen mellan svenska företrädare och EU:s institutioner och ger oss möjlighet till insyn och inflytande samt ökar Sveriges möjligheter att påverka samarbetets inriktning.

- Det är också en fråga om legitimitet och förtroende för EU:s institutioner. De som arbetar inom institutionerna ska kunna spegla Europa som helhet, tillägger kollegan Victoria Frelén som själv har erfarenhet av att arbeta som tjänsteman i EU:s förvaltning.

För få söker EU-jobben

När Sverige blev ett EU-land 1995 och EU:s förvaltning öppnades upp för svenska medborgare var det många svenskar som sökte sig till de nya spännande EU-jobben. Flertalet börjar nu närma sig pensionsåldern samtidigt som alltför få svenskar börjar jobba i EU:s institutioner.

- Att få fler svenskar inom de närmste åren att vilja arbeta i EU:s institutioner och vara framgångsrika i rekryteringen är prioriterat. Med representationen som bas kommer jag och Victoria att arbeta med det uppdraget, säger Nataša Bošković.

Nataša Bošković lämnade i oktober tjänsten som närmaste medarbetare till en av Sveriges tre EU-ambassadörer för att istället arbeta med EU-rekrytering. Med sig har hon kunskaper och nätverk som kommer väl till pass nu i ett uppdrag som är både strategiskt och konkret.

– Arbetet är brett och innebär såväl att informera om lediga tjänster som att påverka för att öka möjligheterna för svenskar att komma ifråga för tjänster av strategisk vikt som kan vara väldigt svåra att få. Vår uppgift är också att utveckla goda relationer till institutionerna och vårda våra kontakter där, resonerar Nataša Bošković.

Nationell expert är en av flera möjligheter

Nationella experter är en av EU-institutionernas tjänstekategorier. De är utsända och avlönade av arbetsgivaren som ofta är en myndighet i hemlandet. Fler nationella experter från Sverige är en del i den satsning som nu görs på att få fler svenskar i EU:s förvaltning. Men merparten av jobben rekryteras via processer som EU:s institutioner sköter själva via Epso, det vill säga European Personnel Selection Office.

– Vi kan ge vägledning in i de olika anställningsmöjligheterna och det gör vi tillsammans med Universitets- och högskolerådet som erbjuder utbildning om uttagningsprocesserna. Regeringskansliet har också en viktig roll i arbetet på hemmaplan. Till vårt bidrag hör så klart att vi är på plats i Bryssel, säger Victoria Frelén.

Om arbete och praktik inom EU:s institutioner på UHR:s webbplats 
European Personnel Selection Office, Epso:s, webbplats
Länkar och uppdateringar på EU-representationens LinkedIn-konto

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Matilda Rotkirch
Ministerråd - Rekrytering till EU:s institutioner
Telefon +32 (0)2 289 56 33
e-post till Matilda Rotkirch

Mer om arbete i EU

Strategi för att få in fler svenskar i EU:s förvaltning

Laddar...