Artikel från Utrikesdepartementet

Årligt möte för statsparterna för internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag

Publicerad

Den 5-12 december möttes statsparterna för internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag för sitt årliga möte. Förutom att besluta om domstolens budget för 2019, kom mötet att präglas av ICC:s 20-årsdag som hade uppmärksammats i flera fora och länder under det gångna året. Andra viktiga frågor som diskuterades var behovet av fortsatt stärkt samarbete med domstolen och vikten av statsparternas stöd för domstolens oberoende och integritet i en omvärld där den regelbaserade världsordningen står under allt större tryck.

Ladda ner:

Oskar Ekblad, chef för vidarebosättningen på Migrationsverket, höll en uppskattad presentation om Sveriges positiva erfarenheter av samarbetet med domstolen avseende omlokalisering och skydd av personer som vittnar vid ICC.

Det svenska anförandet, som hölls av rättschef Elinor Hammarskjöld, uppmärksammade även den betydelse som förvaltningsfonden för brottsoffer har i det viktiga arbetet att ge upprättelse, stöd och kompensation till brottsoffer. Sverige, som de senaste tre åren bidragit med 30 miljoner kronor, är den enskilt största givaren till fonden. Sverige lyfte även situationerna i Syrien och Myanmar och svenska ansträngningar i säkerhetsrådet för att försöka åstadkomma hänskjutanden av situationerna till ICC.