Artikel

Regeländringar beslutade den 6 december 2018

Publicerad

Den 6 december beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Förlängning av Laponiaförordningen

Regeringen har beslutat att Laponiaförordningen förlängs med fyra år t.o.m. den 31 december 2022.

Referenser:

  • Laponiaförordningen (2011:840)

Förordningsändring gällande avgifter från producenter

Regeringen har beslutat att bestämmelserna om skyldighet för producenter av förpackningar och returpapper att betala en årlig prövnings- och tillsynsavgift börjar att gälla först fr.o.m. år 2021. Det är först då producentansvaret för förpackningar och returpapper helt har övergått till ett nytt kollektiv av producenter enligt reformer som redan har beslutats.

Referenser:

  • förordningen (2018:1464) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Kontaktpersoner

Laponia: Ingrid Backudd 08-405 93 52

Avgifter från producenter: Linn Åkesson 08-405 84 59

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.