Artikel från Statsrådsberedningen

Europa 2020 i fokus på EU-sakråd

Publicerad

För att diskutera det nationella genomförandet av Europa 2020-strategin bjöd Regeringskansliet in organisationer i det civila samhället till ett så kallat sakråd.

 • Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren, håller i mötet.

  Paula Carvalho Olovsson, statssekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren, höll i mötet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Deltagarna sitter runt ett bord och diskuterar.

  Runt tio personer från organisationer i det civila samhället deltog på mötet.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Peter Andersson från organisationen Lika Unika.

  Peter Andersson från organisationen Lika Unika.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Den 5 mars hölls det årliga mötet med organisationer från civilsamhället om EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa 2020. Syftet med mötet, som initierats av Regeringskansliet, var dels att tillsammans diskutera det nationella genomförandet av strategin, dels att inbjuda organisationerna att bidra med underlag till årets nationella reformprogram.

Ämnen kopplade till strategin som lyftes av de inbjudna deltagarna var till exempel folkbildning, inkludering av personer med funktionsnedsättning, innovation och idrott.

På mötet presenterades också bland annat en lägesrapport kring de övergripande målen på EU-nivå inom strategins fem områden: sysselsättning, social delaktighet, utbildning, forskning och utveckling samt klimat och energi. Sverige ligger bra till för flertalet mål, bland annat vad gäller sysselsättning, där Sverige under flera år har haft den högsta nivån i hela EU.

Sakråd en metod för stärkt dialog med civila samhället

Mötet var ett så kallat EU-sakråd, som är en arbetsmetod som syftar till att ta vara på civilsamhällets expertis i olika sakfrågor. Genom att systematiskt bjuda in till möten för både information och diskussion, är det ett komplement till andra former av samråd, som ska öka kvaliteten i regeringens underlag.

– Vi kan alla dra lärdom och erfarenheter av varandras arbete, den här dialogen är en pusselbit för att få genomslag för Europa 2020-strategin i Sverige och förankring av det nationella arbetet, säger statssekreterare Paula Carvalho Olovsson som höll i mötet.

En av de totalt runt tio personer från det civila samhället som deltog i samtalet är Peter Andersson från organisationen Lika Unika. Han uppskattar sakråd som samrådsform.

– Det är kanonbra, och känns självklart. Besluten blir bara bra om man tar in synpunkter och underlag från de som berörs. Det är många frågor som berörs av strategin som är viktiga för oss, säger han.

Europa 2020

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

Sveriges nationella reformprogram

Varje år skickar medlemsstaterna in reformprogram om det nationella genomförandet av Europa 2020-strategin till EU-kommissionen. Här kan du ta del av den senaste rapporten.