Artikel

Nyhetsbrev om Sveriges deltagande på Expo 2020

Publicerad

Vill du ta del av information om hur arbetet med Sveriges deltagande på Expo 2020 fortskrider?

Skicka ett (tomt) mejl till newsletter@expo2020.se så registreras din mejladress.

Du kan ta del av det första nyhetsbrevet genom att trycka här

Ta del av andra nyhetsbrevet här

Generella frågor om Expo 2020-deltagandet hänvisas till adressen ud.expo2020@gov.se

Expo 2020 logga