Rättsliga dokument, Artikel från Utrikesdepartementet

Var en ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd ges in

Publicerad

Det snabbaste och enklaste sättet att ansöka om uppehållstillstånd i Sverige är att göra så online. Migrationsverket erbjuder webbansökan för de allra flesta typer av uppehållstillstånd på grund av familjeskäl, arbete eller studier. Om Migrationsverket därefter bedömer att en intervju behöver genomföras får den som sökt ett mejl där personen ombeds boka tid för en intervju på svensk ambassad eller generalkonsulat.

Ladda ner:

Om en person inte kan ansöka på webben lämnas ansökan in den vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där personen bor. Huvudregeln enligt Utlänningsförordningen 4 kap. 20 § och 5 kap. 8 § är att en ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd ges in till och utreds av en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land där utlänningen är stadigvarande bosatt.

Regler om var en ansökan ges in och utreds om det saknas en svensk utlandsmyndighet som handlägger sådana ärenden i hem- eller bosättningslandet finns i Regeringskansliets föreskrifter (UF 2016:3) om var ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd ges in och utreds i vissa fall.

Klicka här för att komma till webbansökan på Migrationsverkets hemsida.