Artikel

Regeländringar beslutade den 25 april 2019

Publicerad

Förordningsändring gällande användning av vattenskoter

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om användning av vattenskoter. Ändringen innebär att det införs ett förbud att framföra vattenskoter för den som är under 15 år. Dispens kan sökas hos Transportstyrelsen för tävlingsverksamhet inom ramen för Riksidrottsförbundets medlemsförbund, samt för träning inför sådan tävling.

Ändringen träder i kraft den 1 juni 2019.

Referenser:

  • förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Ändringen träder i kraft den 1 juni 2019.

Kontaktperson:

Egon Abresparr 08-405 39 13

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.