Artikel från Utrikesdepartementet

Efter parlamentsvalet: politiska rättigheter och medias frihet i Belarus

Publicerad

Sveriges EU-representation arrangerade 21 november ett möte mellan belarusiska experter och företrädare för EU:s medlemsstater och institutioner i kölvattnet av parlamentsvalet i Belarus. Syftet var att få en aktuell lägesbild av hur valet genomförts och av situationen för journalister.

Valiantsin Stefanovitj och Volha Siachovitj
Volha Siachovitj från den belarusiska journalistorganisationen, BAJ, och Valiantsin Stefanovitj från människorättscentret Viasna träffade den 21 november företrädare för EU:s medlemsstater och EU:s institutioner för att ge en aktuell bild av situationen i samband med parlamentsvalet i Belarus. Sveriges EU-representation och organisationen Civil Rights Defenders arrangerade mötet. Foto: Sveriges EU-representation

Volha Siachovitj från den belarusiska journalistorganisationen, BAJ, och Valiantsin Stefanovitj från människorättscentret Viasna menade att det blivit något enklare att vara engagerad i det civila samhället. Av de få personer som demonstrerade på valdagen 17 november hade heller ingen anhållits eller blivit utsatt för repression.

- Förutsättningarna har till exempel blivit bättre för att verka för att dödsstraffet avskaffas, sa Valiantsin Stefanovitj.

Hinder för fri media

Trots detta så är regimens grepp om media fortsatt hårt, underströk Volha Siachovitj .

- Att avskaffa de sju artiklarna om ärekränkning i Belarus strafflagstiftning är absolut det viktigaste steget som regeringen behöver ta. Artiklarna är den del av lagen som öppnar för att anhålla och bötfälla journalister, sa Volha Siachovitj.

Volha Siachovitj tog upp tydliga exempel som förklarar varför Belarus finns i botten av rankingen av Europas länder i World Press Freedom Index för 2019. Under valkampanjen inför parlamentsvalet förekom ett par fall där personer anhållits. Under 2018 anhölls 31 journalister när de utförde sitt arbete. För 2017 var antalet 101. Av dessa hölls 10 journalister kvar i häktet upp till tre dagar.

Volha Siachovitj tog även upp ackrediteringslagen (massmedielagen artikel 1.6) och hur den påverkar frilansjournalistiken. Under 2018 betalade 118 frilansjournalister böter på totalt minst 43 000 euro för brott mot artikeln. Hittills i år är motsvarande siffra 40. Böterna har dömts ut med stöd av artikel 22.9 i lagen om administrativa brott (överträdelse mot medielagen). De bötfällda journalisterna är till stor del knutna till utländska media som till exempel tv-stationen Belsat i Polen. Allmänintresset spelar också roll. Redaktionellt material som drar till sig ett stort intresse tenderar att ge böter oftare än material som inte drar till sig mycket uppmärksamhet.

- Det strider mot massmedielagen att utländska journalister arbetar i Belarus utan ackreditering från utrikesdepartementet. Och det utgör givetvis ett hinder för influenser från oberoende källor, underströk Volha Siachovitj.

Parlamentsvalet den 17 november

Rapporter från både OSSE:s internationella valobservation och Civil Rights Defenders drar slutsatsen att parlamentsvalet i flera avseenden inte levde upp till internationella standarder.

Valiantsin Stefanovitj och Volha Siachovitj påpekade särskilt att väljare uppmanades av offentliga institutioner att förtidsrösta på icke-oppositionella kandidater och att räkningen av de många förtidsrösterna (36 procent) inte var transparent och därför omöjlig att övervaka. På valdagen var valobservatörerna därtill anvisade plats för långt bort för att kunna övervaka rösträkningen ordentligt.

Valiantsin Stefanovitj och Volha Siachovitj påpekade också att oppositionskandidater missgynnades i registreringsprocessen och berättade om fall där kandidater förlorat sin kandidatstatus på grund av att deras politiska program inte var i linje med hur media censureras.

- Presidentvalet nästa år kommer att bli oerhört viktigt och regeringen behöver nu verkligen visa att den är redo för en systematisk reform av vallagstiftningen och för fri media, påpekade Valiantsin Stefanovitj.

Valiantsin Stefanovitj and Volha Siachovitj underströk att möjligheten att informera och träffa det internationella samfundet fortsätter att vara viktigt i arbetet med att driva på för reformer i Belarus.

Mötet som hölls den 21 november var ett samarrangemang mellan Sveriges EU-representation och Civil Rights Defenders.

Belarusiska journalistorganisationen, BAJ
Människorättscentret Viasna
Human Rights Defenders for Free Elections: Report on the parliamentary election, 2019
OSCE Election Observation Mission to Belarus

Civil Rights Defenders

I World Press Freedom Index för 2019 står Belarus på plats 153 av totalt 180 länder.

 

Mer om Belarus, före detta Vitryssland