Artikel

Ny EU-kommission på plats

Publicerad

Den 27 november godkände Europaparlamentet den nya EU-kommissionen under Ursula von der Leyens ledning. Den nya kommissionen tillträder 1 december, en månad försenad. Ylva Johansson är den svenska kommissionären.

Ursula von der Leyen med kommissionärer
Den nya EU-kommissionen ledd av Ursula von der Leyen. Foto: Europeiska unionen, 2019

Ylva Johansson från Sverige

Den 1 december tillträder den nya EU-kommissionen. Kommissionen leds av Ursula von der Leyen från Tyskland. Von der Leyen leder en kommission som består av 27 kommissionärer. Varje kommissionär har en portfölj, det vill säga olika områden som den ska arbeta med de kommande åren. Svensk kommissionär är Ylva Johansson och hon ansvarar för migration och inre säkerhet.

Nu börjar arbetet

En av EU-kommissionens viktigaste uppgifter är att föreslå ny EU-lagstiftning. Den nya kommissionen kommer att presentera nya lagförslag inom fler områden ganska snart efter att den börjat arbeta, till exempel klimat, digitalisering och migration. Kommissionen ska arbeta för hela EU:s bästa och de enskilda kommissionärerna får och ska inte ta instruktioner från sina hemländer.

En från varje medlemsland

I kommissionen ska det finnas en kommissionär från varje medlemsland. Eftersom Storbritannien är mitt i ett val och avser att lämna EU snart har landet inte utsett någon kommissionär denna gång.

Uppdrag på fem år

Kommissionen har en mandatperiod på fem år. Mandatperioden följer Europaparlamentets cykel med val vart femte år. Direkt efter valet föreslår stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet vem som ska bli nästa ordförande för EU-kommissionen och Europaparlamentet röstar om de kan godkänna den personen.

Europaparlamentet granskar sedan de tillträdande kommissionärerna och röstar för att godkänna hela kommissionen.

Under mandatperioden kan Europaparlamentet rösta om att avsätta hela kommissionen men inte enskilda ledamöter.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.