Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige undertecknar samförståndsavtal med Qatar och ILO om stöd till arbetsrättsliga reformer i Qatar

Publicerad

Den 9 januari undertecknade Sverige ett samförståndsavtal med Qatar och Internationella arbetsorganisationen (ILO) om tekniskt samarbete med fokus på arbetsmiljö och företags samhällsansvar (CSR)

Avtalet signerades i Doha av Sveriges ambassadör Anders Bengtcén. Qatar har sedan 2017 ett särskilt samarbete med ILO för att förbättra situationen för migrantarbetare i landet och efterlevnaden av internationella arbetskonventioner. Genom samförståndsavtalet kommer Sverige att bidra med tekniskt stöd i detta arbete. Mänskliga rättigheter i arbetslivet är en prioriterad fråga för Sverige i Gulfregionen och Sverige har med sin erfarenhet och kompetens på området möjlighet att bidra konkret till de viktiga reformprocesser som nu sker på detta område i Qatar.