Artikel

Regeländringar beslutade den 20 februari 2020

Publicerad

Ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det gjordes nyligen en ändring i 27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för att lägga till krav på att tillsynsmyndigheten för avfallsbehandlingsverksamheter ska besluta om försiktighetsmått i samband med en anmälan om viss avfallsbehandlingsverksamhet. Den nu beslutade ändringen behövs för att en hänvisning i ett annat stycke i bestämmelsen ska bli rätt.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2020.

Referenser:

  • förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Kontaktperson:

Johan Fallenius: 08-405 13 49

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.