Artikel

Regeländringar beslutade den 5 mars 2020

Publicerad

Ändringar i förordningen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. Naturvårdsverket fattar vissa beslut enligt lagen om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. I förordningen anges att underrättelser till den avgiftsskyldige ska sändas i vanligt brev. Ändringen avser att möjliggöra för Naturvårdsverket att bestämma på vilka sätt underrättelser ska ske när inte delgivning behövs. Vissa redaktionella ändringar görs samtidigt.

Ändringarna träder i kraft den 7 april 2020.

Referenser:

  • förordningen (1991:339) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion

Kontaktperson:

Alexander Häggkvist 08-405 39 09

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.