EU-möte om sammanhållningspolitiken efter corona

Publicerad

Hur EU:s sammanhållningspolitik ska se ut efter coronautbrottet är huvudämnet när EU:s ministrar med ansvar för regionala frågor möts i ett videomöte 15 juni.

Per Callenberg, statssekreterare, i Europabyggnadens VIP-entré i samband med ett tidigare möte
Statssekreterare Per Callenberg deltar i videomötet om EU:s sammanhållningspolitik 16 juni. Foto: Sveriges EU-representation

Stöd på kort och längre sikt

Ministrarna kommer att diskutera EU:s sammanhållningspolitik efter corona i ljuset av EU-kommissionens förslag till återhämtningsplan för EU från 28 maj.

Regeringen anser att fördelningen av medel i det nya förslaget till EU instrumentet ReactEU i högre utsträckning bör spegla krisen och utmaningarna oavsett medlemsstaternas relativa välstånd.

EU-kommissionen har även presenterat ett flertal ändringsförslag till strukturfondsförordningarna post 2020 som öppnar för stödberättigande insatser till nationella hälsovårdssystem, turism och kultur, stöd till små och medelstora företag, ungdomssysselsättning, utbildning och kunskapsinsatser samt för att motverka barnfattigdom.

Regeringen välkomnar diskussionen om sammanhållningspolitiken efter coronakrisen. EU:s ekonomiska åtgärder för att stödja återhämtningen bör vara tydligt tidsbegränsade, välriktade, proportionerliga och budgetrestriktiva, anser regeringen.

Statssekreterare Per Callenberg företräder Sverige på mötet.

Sedan den 23 mars sker EU:s ministermöten via video.
De är informella vilket innebär att ministrarna inte fattar beslut i själva mötet. När beslut fattas används en så kallad skriftlig procedur.

 

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för mötet om EU:s sammanhållningspolitik 16 juni

Mer om mötet om EU:s sammanhållningspolitik 16 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.