Artikel från Näringsdepartementet

Läget på jordbruksmarknaden i fokus på ministermöte

Publicerad

EU:s jordbruksministrar ska diskutera situationen på jordbruksmarknaderna när de har videomöte 16 november. EU:s framtida skogsstrategi och arbetet med att minska matsvinn är också frågor som de kommer att ta upp.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod det att Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson skulle delta på mötet. Hon ersätts av ambassadör Torbjörn Haak.

Ambassadören Torbjörn Haak utanför Sveriges EU-representation i Bryssel.
Ambassadören Torbjörn Haak företräder Sverige på mötet. Foto: Hani Kanaftchian Photography

Situationen på jordbruksmarknaden

Hur coronapandemin har påverkat jordbruksmarknaderna kommer att vara i fokus när EU-kommissionen informerar om utvecklingen. EU:s livsmedelssektor har i stort klarat sig bra under året, med vissa undantag –  vin, fläsk, pommes frites och produkter som främst äts på restaurang.  Ur svenskt perspektiv är läget stabilt på de flesta områden.

Regeringens uppfattning är att en god försörjningsförmåga genom marknadsorientering och fungerande handel är avgörande och att åtgärder som riskerar att ingripa i marknadens funktion och prissättning bör undvikas.

EU:s framtida skogsstrategi

EU:s nuvarande skogsstrategi löper ut efter 2020. Den nästkommande skogsstrategin skulle ha presenterats i slutet av året, men har försenats till början av 2021.

I arbetet med den nya skogsstrategin har ordförandeskapet tagit fram förslag till kommissionen. Flera av förslagen utgår från den nuvarande strategin, men förhåller sig samtidigt till den policyutveckling som skett sedan den togs fram. Ett exempel på det är hur den kommande strategin ska förhålla sig till de globala hållbarhetsmålen.

Minskning av matsvinnet

EU-länderna enades om att matsvinnet i EU ska minska i alla delar av livsmedelskedjan, i rådsslutsatser som de antog 2016. Slutsatserna betonar vikten av gemensamma insatser och medlemsländerna uppmanas att bland annat halvera svinnet enligt delmålet i Agenda 2030 och att hitta en gemensam mätmetod.

För att följa upp rådsslutsatserna skickades en enkät ut till medlemsländerna i somras och under videomötet kommer svaren att följas upp för att se vilka framsteg som gjorts.

Från jord till bord-strategin

Kommissionen kommer också att informera om den digitala konferensen om strategin från jord till bord om hölls 15–16 oktober. Konferensen var öppen för deltagare från hela livsmedelssystemet och generellt välkomnades strategin. Planen är att konferensen om strategin ska vara årligen återkommande

FN:s toppmöte om livsmedelssystem

Insikten om livsmedelsystemens betydelse för miljö, klimat och hälsa – och hur detta påverkar möjligheten att nå en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030 – har lett till att FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har tagit initiativ till ett toppmöte om livsmedelssystem.

Syftet med toppmötet är att det ska leda till nya åtgärder, innovativa lösningar och strategier för att förändra våra livsmedelssystem. Mötet planeras att äga rum i New York i september 2021, med ett förberedande möte i Rom i juni. Ordförandeskapet kommer att informera om toppmötet och förberedelserna inför detta.

Sverige representeras av ambassadör Torbjön Haak.

Producerat av EU-representationen

Mer om videomötet 16 november

Tyska ordförandeskapet andra halvåret 2020

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.