Hoppa till huvudinnehåll

Skogsstrategi, marknadsläget och fiskekvoter på EU:s jordbruks- och fiskerådsmöte

Publicerad

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas i Bryssel den 15 november ska de bland annat anta slutsatser om EU:s skogsstrategi för 2030. De ska också diskutera marknadssituationen för jordbruksprodukter och få information om samråden med Storbritannien om fiskekvoter för 2022. Sverige representeras av ambassadör Torbjörn Haak.

Mötessalen där EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffas 15 november
EU:s jordbruks- och fiskeministrar ska träffas i Bryssel den 15 november. Foto: Europeiska unionens råd

Slutsatser om EU:s nya skogsstrategi för 2030

På mötet väntas ministrarna anta slutsatser om EU:s skogsstrategi för 2030 som EU-kommissionen presenterade i somras.

Utkastet till slutsatser innehåller en rad synpunkter på EU-kommissionens förhållningssätt till skogliga frågor och skogssektorn i strategin. I slutsatserna finns också en vägledning till EU-kommissionen inför det fortsatta arbetet med initiativ som lyfts fram i strategin.

Regeringen har drivit på för att texten ska betona det nationella självbestämmandet i skogliga frågor och stödjer slutsatserna eftersom de reflekterar Sveriges ståndpunkter i en rad centrala frågor. Det handlar till exempel om ökade ambitioner för klimat och miljö och att EU-länderna själva måste få välja skötsel- och brukningsmetoder utifrån nationella förutsättningar.

Marknadssituationen för jordbruksprodukter

Ministrarna kommer även att diskutera den rådande marknadssituationen för jordbruksprodukter. Generellt är det höga priser på många jordbruksråvaror just nu, men det höga kostnadsläget för insatsvaror pressar dock lönsamheten i jordbruket. På mötet kommer bland annat situationen för griskött, spannmål och mejeriprodukter att tas upp.

Gemensamt fiske med Storbritannien och andra övriga frågor

Bland en lång rad övriga frågor på dagordningen finns bland annat de pågående samråden med Storbritannien om fiskekvoter för 2022, som efter brexit regleras i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. Det är EU-kommissionen som leder samråden med Storbritannien och ministerrådets roll är att ge kommissionen vägledning och sedan slutligen godkänna förslaget om fiskekvoter.

På mötet ska EU-kommissionen även informera om konferensen Från jord till bord, EU:s pollineringsvecka och WTO:s 12:e ministerkonferens. Dessutom ska Spanien ta upp situationen för jordbruket efter vulkanutbrottet på La Palma och Slovakien ska informera om svårigheterna att hantera björn- och vargstammarna i landet.

Ambassadör Torbjörn Haak representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för jordbruks- och fiskerådet 15 november

Mer om mötet i rådet för jordbruk och fiske

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Laddar...