Artikel

Regeländringar beslutade den 19 november 2020

Publicerad

Nivån på bidraget för skredsäkring vid Göta älv höjs

Regeringen har beslutat en ändring av förordningen om bidrag för skredsäkring vid Göta älv. Ändringen innebär att nivån på det bidrag som kan sökas enligt förordningen höjs från 70 procent till 100 procent av kostnaderna.

Ändringen träder i kraft den 18 december 2020.

Referenser:

  • förordning (2020:1002) om ändring i förordningen (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv

Kontaktperson:

Björn Thews 08-405 13 24

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.