Artikel

Regeländringar beslutade den 17 december 2020

Publicerad

Ändring i miljöledningsförordningen med anledning av att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet byter namn till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

Regeringen har beslutat om ändring i ett flertal författningar, varav på Miljödepartementets område förordningen om miljöledning i statliga myndigheter. Ändringen innebär att Totalförsvarets rekryteringsmyndighets namn ändras till Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är en av de myndigheter som enligt förordningen ska ha ett miljöledningssystem (ett system för integrering av miljöhänsyn i myndighetens verksamhet).

Ändringen träder i kraft den 1 februari 2021.

Referenser:

  • förordning (2020:1287) om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Kontaktperson:

Linnéa Klefbäck 08-405 21 27

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.