Artikel

Regeländringar beslutade den 28 januari 2021

Publicerad

Ändringar i förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhets­myndigheten. Ändringarna innebär höjningar av avgifterna för kärnteknisk verksamhet för att uppnå full kostnadstäckning, några nya avgifter (återinförda) samt redaktionella ändringar i förordningen.

Ändringarna träder i kraft den 1 april 2021.

Referenser:

  • förordning (2021:43) om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kontaktperson:

Susanne Gerland 08-405 15 72

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.