Artikel från Statsrådsberedningen

Toppmötesförberedelser och framtidskonferensen på EU-möte

Publicerad

Förberedelser inför kommande EU-toppmöte och framtidskonferensen är två av frågorna på agendan när medlemsländernas EU-ministrar möts 11 maj. De ska även ta upp samordningen av coronaarbetet med fokus på vaccin. EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige.

Hans Dahlgren i Bryssel
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts 11 maj. På dagordningen står smittspridning, vaccin och förberedelser av nästa EU-toppmöte samt EU:s framtidskonferens. Foto: Sveriges EU-representation

Förberedelser inför kommande möte i Europeiska rådet

EU-ministrarna inleder videomötet med att förbereda det kommande mötet i Europeiska rådet, 25 maj. EU:s stats- och regeringschefer ska diskutera coronasamordning, klimatfrågor samt utrikespolitiska frågor.

Samordning av arbetet mot covid-19

Ministrarna kommer att få information om det aktuella smittläget och EU:s arbete med att påskynda utveckling, tillverkning och fördelning av vaccin inom unionen. Reserestriktioner och arbetet med de digitala gröna certifikaten inför sommaren samt det globala vaccinsamarbetet är andra frågor som kan komma upp.

Framtidskonferensen

På mötet ska ordförandeskapet informera EU-ministrarna om arbetet med konferensen om EU:s framtid och om lanseringen. En styrelse med tre företrädare för EU-institutionerna leder arbetet med konferensen. I styrelsen finns även ett antal observatörer från blivande ordförandeländer som Sverige. Styrelsens uppgift är att förbereda konferensen och sammanställa inspel från medborgardialoger och konferensens webbplats.

 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s ministerråd för allmänna frågor 11 maj

Mer om mötet i EU:s råd för allmänna frågor 11 maj

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.