Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s konkurrenskraftsråd överens om digitala tjänster och marknader

Publicerad

Ministrar ansvariga för den inre marknaden och industri enades om rättsakterna för digitala tjänster och marknader när de träffades i Bryssel den 25 november. Forsknings- och rymdministrarna träffades den 26 november och antog rådsslutsatser om rymden och det europeiska forskningsområdet.

Krister Nilsson, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Anna Hallberg, representerade Sverige på mötet den 25 november. Bilden är tagen från ett tidigare möte.
Krister Nilsson, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Anna Hallberg, representerade Sverige på mötet den 25 november. Bilden är tagen från ett tidigare möte. Foto: Europeiska unionens råd

Digitala marknader

På mötet kom ministrarna överens om en allmän inriktning om förslaget till en rättsakt om digitala marknader. Förslaget har tagits fram för att skapa lika villkor i den digitala sektorn med tydliga rättigheter och skyldigheter för stora online plattformar. Förhoppningen är att det ska leda till en mer konkurrenskraftig digital miljö.

Nu väntar förhandlingar med Europaparlamentet, som planeras starta 2022.

Digitala tjänster

Ministrarna kom även överens om en allmän inriktning om förslaget till en rättsakt om digitala tjänster. Avsikten med rättsakten är att bekämpa olagligt innehåll, olagliga varor och tjänster, men också för att skydda användares grundläggande rättigheter online. Rättsakten innehåller också ett förstärkt skydd av minderåriga.

Förhandlingar med Europaparlamentet påbörjas under 2022.

En rymd för alla

När forsknings- och rymdministrarna träffades den 26 november antog de rådslutsatser om en rymd för alla. Slutsatserna tar bland annat upp vikten av ekonomiskt stöd till nya små och medelstora företag med stor innovationskraft och att underlätta för alla EU:s medlemsländer att bli mer aktiva i rymdsektorn.

Styrning av det europeiska forskningsområdet

Ministrarna antog också rådsslutsatser om att modernisera styrningen av det europiska forskningsområdet, ERA. Syftet är att öka investeringar inom forskning och innovation för en grön och digital framtid, men även för att hjälpa forskare och stödja jämställdhet.

Krister Nilsson, statssekreterare hos utrikeshandelsminister Anna Hallberg, representerade Sverige på mötet den 25 november. Ambassadör Torbjörn Haak representerade Sverige på mötet den 26 november.

 

Slovenska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Mer om mötet på konkurrenskraftsrådet 25-26 november

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.