Artikel

Regeländringar beslutade den 22 juli 2021

Publicerad

Ny förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas

Regeringen har beslutat en ny förordning om bidrag till kommuner för att flytta fordon eller fordonsvrak som skrotas. Med stöd av den nya förordningen kan Naturvårdsverket ge bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som har skrotats. Bidrag får ges med högst 5 000 kronor per fordonsvrak.

Förordningen träder i kraft den 1 september 2021.

Referenser:

  • förordning (2021:823) om bidrag till kommuner för att flytta fordonsvrak som skrotas

Kontaktpersoner:

Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.