Artikel från Statsrådsberedningen

EU:s utvidgning och 18-månadersprogrammet för EU:s ordförandeskap

Publicerad

När medlemsländernas ministrar för EU-frågor träffas den 14 december står förberedelser inför Europeiska rådet i fokus. Det gemensamma 18-månadersprogrammet, för bland annat Sveriges ordförandeskap i EU 2023, ska också tas upp.  EU:s utvidgning och situationen i Ungern och Polen är ytterligare punkter på dagordningen.

Mötesrummet i Europabyggnaden i Bryssel
Mötesrummet i Europabyggnaden i Bryssel. European Union

Förberedelser inför Europeiska rådet

EU-ministrarna kommer gå igenom dagordningen för Europeiska rådet den 16 december. Bland annat samordningsinsatser med anledning av covid-19, energipriser och utrikesfrågor. Utvecklingen vid gränsen till Belarus kan också komma att diskuteras liksom det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen.

18-månadersprogrammet för kommande ordförandeskap

Frankrike, Tjeckien och Sverige har som inkommande ordförandeländer tagit fram ett gemensamt och övergripande program för arbetet under perioden 1 januari 2022 till 30 juni 2023. Med 18-månadersprogrammet, eller det så kallade trioprogrammet, som grund utarbetar vart och ett av de tre länderna sitt eget mer utförliga ordförandeskapsprogram. På mötet förväntas ministrarna ställa sig bakom trioprogrammet.

EU:s utvidgning

Rådet förväntas anta slutsatser om EU-utvidgningen samt stabiliserings- och associeringsprocessen.

Regeringen stödjer att rådsslutsatser antas. Det är viktigt att EU-närmandet sker utifrån kandidatländernas egna meriter och framsteg. Därför måste länderna fortsätta sina reformansträngningar, inte minst för att stärka rättsstaten och för att bekämpa korruption och organiserad brottslighet.

Situationen i Ungern och Polen

Vid mötet kommer EU-kommissionen, inom ramen för det så kallade artikel-7-förfarandet, informera om den senaste utvecklingen på rättsstatsområdet i Polen samt om utvecklingen när det gäller respekten för unionens värden i Ungern.

Andra frågor på agendan är rapportering kring antisemitism i EU, Konferensen om Europas framtid och det kommande årets arbete i EU.

Ambassadör Lars Danielsson företräder Sverige på mötet.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor (GAC)

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.