Ulla Sandborgh fortsätter att hålla ihop kalk- och cementförsörjningsfrågor

Publicerad

Generaldirektör Ulla Sandborgh fick i september i år i uppgift av Näringsdepartementet att bistå i arbetet med frågor som rör Sveriges tillgång till kalk och cement. Uppgiften, som innebär att vara kontaktperson för externa aktörer i frågor relaterade till kalk och cement, förlängs nu och kommer att pågå under våren.

Uppdatering den 2 juni 2022

Regeringens kontaktperson för kalk- och cementförsörjningsfrågor, Ulla Sandborgh, har den 2 juni entledigats på egen begäran.

Kalksten är ett viktigt industrimineral som används i stålproduktion, kemiska processer eller kalkning av skog, mark och sjöar. Kalk används också för cementframställning som är nödvändigt för transportinfrastruktur, bostadsbyggande och inom gruvindustrin. Kalk bryts vid ett fåtal platser i Sverige.

Ett driftstopp för Cementas kalkstensbrott i Slite bedöms leda till nationell brist på cement, vilket kan få omfattande negativa samhällskonsekvenser och leda till stora varsel.

Ett intensivt departementsövergripande arbete har pågått sedan början av juli för att följa frågan och analysera de konsekvenser som bedöms kunna uppstå med anledning av händelseutvecklingen kring Cementas ansökan om miljötillstånd i Slite på Gotland. Regeringen har löpande haft kontakt med berörda företag, branschorganisationer samt fackförbund om hur situationen utvecklas. Arbetet är inriktat mot att minska risken för allvarliga samhällskonsekvenser, både på kort och lång sikt.

Ett intensivt arbete pågår också hos berörda myndigheter. Många olika aktörer är verksamma och Ulla Sandborghs roll är att i arbetet med frågor som rör Sveriges tillgång till kalk och cement föra dialog med externa parter.

Samlad information om regeringens arbete med cementförsörjning

På www.regeringen.se/cement finns samlad information om regeringens arbete med att säkra en hållbar försörjning av kalksten och cement i Sverige, både på kort och lång sikt.