Artikel från Justitiedepartementet

Fler personer ska omfattas av massflyktsdirektivet

Publicerad

Regeringen har beslutat att den personkrets som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige ska utvidgas så att även personer som lämnade Ukraina före invasionen omfattas. Det gäller personer som rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021–23 februari 2022.

Med anledning av kriget i Ukraina aktiverades EU:s massflyktsdirektiv genom ett beslut av rådet den 4 mars 2022. Enligt beslutet är direktivet tillämpligt på personer som till följd av den ryska militära invasionen fördrivits från Ukraina den 24 februari eller senare. Det gäller bland annat ukrainska medborgare bosatta i Ukraina, statslösa och medborgare i annat tredjeland än Ukraina som har internationellt skydd i Ukraina samt familjemedlemmar till dessa personer. Personer som hade lämnat Ukraina före invasionen den 24 februari 2022 till följd av de ökade spänningarna och Rysslands militära mobilisering omfattas däremot inte.

För att underlätta för de som redan befann sig i Sverige vid invasionen har regeringen beslutat om en förordningsändring. Ändringen innebär att även den som rest in och vistats i Sverige från och med den 30 oktober 2021 till och med den 23 februari 2022 ska ingå i den grupp som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Detta förutsatt att han eller hon i övrigt uppfyller villkoren, till exempel är ukrainsk medborgare och bosatt i Ukraina.

Förordningsändringen träder i kraft den 26 april 2022.