Enhälligt EU-beslut som stärker konsumenten på kreditmarknaden

Publicerad

När EU-ländernas ministrar med ansvar för konkurrenskraft möttes 9 juni fattade de ett beslut som stärker konsumenten på kreditmarknaden. De förde också samtal om att förstärka motståndskraften i de europeiska industriella ekosystemen och inom strategiska områden.

Statssekreterare Krister Nilsson
Krister Nilsson är statssekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg. Kristian Pohl/Regeringskansliet

Konsumentkrediter

Medlemsländernas ministrar beslöt i enhällighet om en allmän riktlinje för en revidering av EU:s direktiv om konsumentkrediter från 2008. Det handlar bland annat om information och marknadsföring till konsumenter, om bestämmelser om kreditprövning, ångerrätt, återbetalning i förtid samt åtgärder för att begränsa kreditränta, effektiv ränta och kreditens kostnad för konsumenten.

Förslag för att stärka tillgången till halvledare

Ministrarna diskuterade det förslag till åtgärdspaket som EU-kommissionen tidigare i år la fram i syfte att förbättra tillgången till halvledare i Europa. Åtgärderna består bland annat av ett förslag som syftar till att övervaka leveranskedjor och motverka störningar, öka innovations- och forskningskapacitet för halvledare, samt öka Europas produktionskapacitet.  

Europeisk industri och råmaterial – uppföljning av Versaillesdeklarationen

EU:s stats- och regeringschefer antog i mars Versaillesdeklarationen. Den pekar ut fem sektorer där EU behöver minska sitt beroende av omvärlden. Det handlar om kritiska råmaterial, halvledare, hälsosektorn, den digitala sektorn samt livsmedelssektorn. På mötet följde ministrarna upp deklarationen med en debatt om hur EU bäst kunde stärka tillgången till kritiska råvaror.

Statssekreterare Krister Nilsson företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Luxemburg.

Mer om mötet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET) 9 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.