Sammanhållningspolitiken på EU-möte

Publicerad

Den särskilda rapporten som EU-kommissionen tar fram var femte år om EU:s sammanhållningspolitik är fokus för ett möte i EU:s ministerråd den 2 juni. Statssekreterare Oscar Magnusson företräder Sverige.

EU-kommissionen lägger vart femte år fram en särskild rapport om EU:s sammanhållningspolitik. På mötet ska ministrarna diskutera den senaste rapporten – Sammanhållning i Europa på väg mot 2050 – som presenterades i februari.  

I sammanhållningspolitiken finns EU:s strukturfonder, exempelvis  Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Medlemsländerna kan nu lämna in förslag till program och överenskommelser om partnerskap för perioden 2021-2027.

Regeringen anser att sammanhållningspolitiken kan bidra på flera centrala områden så som återhämtning, hållbarhet och grön och digital omställning. Regeringen anser också att sammanhållningspolitiken ska vara långsiktig och syfta tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning och att insatserna ska ha ett högt mervärde för EU.

På mötet ska rådslutsatser antas om rapporten. Regeringen står bakom förslaget till slutsatser.

Kommenterad dagordning för mötet om EU:s sammanhållningspolitik 2 juni

Mer om mötet i Allmänna rådet om EU:s sammanhållningspolitik

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.